Szczepienia

Wykonujemy pełny zakres szczepień obowiązkowych i ochronnych dla dzieci i dorosłych, w tym szczepienia przeciw grypie.

SZCZEGÓŁY

Lekarz rodzinny

Nasza poradnia lekarza rodzinnego w ramach umowy z NFZ prowadzi opiekę dla dzieci i dorosłych.

SZCZEGÓŁY

Poradnie specjalistyczne

W naszej poradni skorzystają Państwo z porad lekarzy specjalistów z wielu dziedzin, zarówno w ramach umowy z NFZ jak i prywatnie.

SZCZEGÓŁY

Chirurgia krótkoterminowa

Nasz nowoczeny Oddział Chirurgii Krótkoterminowej wykonuje szeroki zakres zabiegów chirurgii jednego dnia.

SZCZEGÓŁY

Pracownia endoskopii

W ramach umowy z NFZ nasza nowcześnie wyposażona pracownia endoskpii wykonuje badania gastro- oraz kolonoskopii.

SZCZEGÓŁY

Poradnia medycyny pracy

Oferujemy pełny zakres badań, w tym badania okresowe, badania do książeczek sanitarno epidemiologicznych oraz badania kierowców.

SZCZEGÓŁY

POLITYKA JAKOŚCI

Zdobywanie zaufania pacjentów poprzez spełnianie ich oczekiwań we wzajemnej współpracy na europejskim poziomie jest najważniejszym celem Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej,
Przychodnia Medycyny Rodzinnej w Świętochłowicach.

Cel ten realizujemy poprzez:

 • gwarantowanie wysokiej jakości świadczonych usług medycznych,

 • zapewnienie pacjentom fachowej i kompleksowej opieki medycznej w zakresie diagnostyki
  i leczenia,

 • właściwy dobór personelu, ze względu na posiadane wykształcenie, zdobyte doświadczenie,

 • podnoszenie kwalifikacji personelu oraz jego świadomości i zaangażowania w działania na rzecz jakości,

 • zapewnienie bezpieczeństwa pacjenta przy stosowaniu promieniowania jonizującego,

 • zapewnienie odpowiedniego sprzętu medycznego oraz infrastruktury technicznej,

 • systematyczne monitorowanie poziomu zadowolenia pacjenta,

 • poszerzenie zakresu świadczonych usług medycznych,

 • spełnienie obowiązujących wymagań,

 • ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością i podnoszenie ich skuteczności.

Dyrektor Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Przychodnia Medycyny Rodzinnej
w Świętochłowicach dokonuje okresowych przeglądów funkcjonowania Systemu Zarządzania
Jakością i weryfikuje przyjętą Politykę Jakości, dostosowując ją do zmieniających się warunków.
Dyrektor zobowiązuje siebie i wszystkich pracowników do doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością i postępowania zgodnie z przyjętą polityką.

Polityka jakości jest znana, zrozumiana, upubliczniona oraz przestrzegana przez wszystkich pracowników.

Świętochłowice, dnia 11 grudnia 2017 r.

nasi partnerzy